บริการของโรงพิมพ์

ลูกค้าของโรงพิมพ์

:::โรงพิมพ์ พิมพ์บิล ฟอร์มต่อเนื่อง ซอง สติ๊กเกอร์:::
โรงพิมพ์

โรงพิมพ์:เวิร์คพริ้นท์

:: ขอต้อนรับสู่เว็บเพจของโรงพิมพ์เวิร์คพริ้นท์ ::

โปรดพิจารณาให้โรงพิมพ์ของเราเป็นหนึ่งในโรงพิมพ์ที่ท่านไว้ใจใช้บริการ : 

  • โรงพิมพ์ของเราเป็นโรงพิมพ์ระบบออฟเซ็ต และเป็นโรงพิมพ์ที่ชำนาญในการพิมพ์เอกสารสำนักงานและเอกสารบัญชีมากว่า 20 ปี 
  • ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์เรารับพิมพ์ อาทิ บิล ใบกำกับภาษี ใบส่งของ บิลน้ำ บิลอาหาร แบบเป็นเล่ม
    และฟอร์มต่อเนื่อง นอกจากนี้โรงพิมพ์เรายังรับพิมพ์หัวจดหมาย ซองจดหมาย ซองเอกสาร ใบสำคัญต่างๆ และสติ๊กเกอร์
  • โรงพิมพ์เราบริการทำอาร์ตเวิร์กและบริการจัดส่งถึงสถานที่ของท่านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • อาร์ตเวิร์กจำพวกบิล,ฟอร์มต่อเนื่อง,ซอง,หัวจดหมาย เราบริการทำให้ท่านฟรี* (กรณีที่ไม่ต้องวาดโลโก้ใหม่)

โปรดสอบถามรายละเอียดจากโรงพิมพ์ โทร. 081 810 3553 , 02 629 0175-6 แฟกซ์ 02 629 0176 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  www.pimbill.com

 

 
 

:: ขนาดรูปเล่ม ::

::  ขนาด A3  คือ  297 x 420 มม. ::
::  ขนาด A4  คือ  210 X 297 มม. ::
::  ขนาด B4  คือ  257 X 364 มม. ::
::  ขนาด F14 คือ  216 X 356 มม. ::

 

:: หลักปฏิบัติทางภาษี ::

หลักปฏิบัติทางภาษีสำหรับ SMEs
ใบกำกับภา๊ษี/ใบรับ
ใบกำกับภาษีหายหรือไม่ถูกต้องี
การออกใบแทนใบกำกับภาษี
 
:: เตรียมข้อมูลอย่างไรดี ::

โปรแกรมที่โรงพิมพ์ใช้ในการสร้างอาร์ตเวิร์กจะแตกต่างจากโปรแกรมที่ท่านใช้ในการจัดทำเอกสาร กล่าวคือโรงพิมพ์จะไม่ใช้โปรแกรมประเภทออฟฟิศ แต่จะใช้โปรแกรมจำพวกกราฟิกเช่น Illustration เป็นต้น

นี่คือเหตุผลว่าเมื่อท่านส่งไฟล์จำพวกออฟฟิศอย่างเช่น Word,Excel,Powerpointฯ ให้ทางโรงพิมพ์แล้วยังต้องมีการจัดทำอาร์ตเวิร์กใหม่

แต่หากท่านพอใจกับเอกสารที่ท่านจัดทำเองและไม่ต้องการให้โรงพิมพ์แก้ไข ท่านต้องทำการ save ไฟล์ดังกล่าวให้เป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf

อย่างไรก็ตามขอให้ท่านทดลองพิมพ์ไฟล์ดังกล่าวด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทั้งนี้เพื่อทดสอบความคมชัดของงานพิมพ์ก่อนนำส่งโรงพิมพ์

โรงพิมพ์ดำรงชัยการพิมพ์มีบริการจัดทำอาร์ตเวิร์กให้ท่านใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย(เฉพาะบิลและฟอร์มต่อเนื่องเท่านั้น) เพียงแต่ท่านต้องจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมทั้งเตรียมโลโกให้เรา

โรง พิมพ์อาจต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากต้องมีการตกแต่งโลโก  หรือมีการแก้ไขในรายละเอียดหลายครั้งอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือ ไม่สมบูรณ์  ทั้งนี้เพราะในการแก้ไขแต่ละครั้งไม่ง่ายเหมือนกับการใช้โปรแกรมออฟฟิศ ตลอดจนต้องการเวลาในการแก้ไข

เมื่อท่านชำระเงินค่ามัดจำโดยการโอนผ่าน ธนาคารเข้าบัญชีบริษัทฯ แล้ว ท่านจะได้รับไฟล์อาร์ตเวิร์กเพื่อการตรวจสอบภายใน 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ท่านส่งให้โรงพิมพ์

เมื่อท่านอนุมัติสังพิมพ์ ท่านจะได้รับสิ่งพิมพ์ถึงสถานที่ทำงานภายใน 1-2 สัปดาห์

 

โทร. 0818103553 , 026290175-6 แฟกซ์ 026290176 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

www.pimbill.com 

 

อ่านต่อ